Ο στόχος μας

Πρωτεύον στόχος μας είναι, η ομαλή ένταξη του παιδιού στην ομάδα. Υποστηρίζοντας και εφαρμόζοντας ως παιδαγωγικό τρόπο μάθησης, την ελευθερία κινήσεων,τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,τη φροντίδα,τη γνώση ότι το περιβάλλον αποτελεί προέκταση του κάθε σπιτιού,κατορθώνουμε να συμβάλλουμε στη πολύπλευρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας του παιδιού. Η εμπειρία και οι γνώσεις μας, σε συνδυασμό με την αγάπη μας για αυτό που κάνουμε, γίνονται οδηγοί μας για να διευκολύνουμε το κάθε παιδί, να αξιοποιήσει το δυναμικό του χαρακτήρα και τα ταλέντα του, όπως και να μπει στο πνεύμα της μάθησης μέσα απ’ το παιχνίδι.

Στο βρεφικό μας τμήμα,ο ρόλος μας δεν περιορίζεται μόνο στη φροντίδα και στην καθαριότητα αλλά και στην δημιουργική απασχόληση με ανάλογο εποπτικό υλικό και για τα βρέφη.